Open, dienstbaar en inspirerend

zijn onze sleutelwoorden. Dat betekent geen dogma´s voor luisteraars, maar handreikingen voor een eigen invulling.
Wij nodigen u graag uit op onze site.

Grote Kerk

Waar is de Grote Kerk?

De Grote Kerk is een Nederlands Hervormde Kerk in het dorp De Rijp in de gemeente Graft-De Rijp in de provincie Noord-Holland.

Wat is een kerk?

Een kerk is een gebouw waar de christelijke godsdienstoefening en andere religieuze samenkomsten worden gehouden. Een kerk wordt ook wel bedehuis, gebedshuis, Godshuis of tempel genoemd.

De Rijp

De Rijp is een dorp in de gemeente Graft-De Rijp, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het is de geboorteplaats van Jan Adriaanszoon Leeghwater.

Geschiedenis

De Rijp was in de 17e, 18e en 19e eeuw zeer welvarend, dankzij de walvisvaart. Door het inpolderen van het Schermeer, de Starnmeer en de Beemster raakte de Rijp zijn directe verbinding met de Zuiderzee kwijt, waardoor aan de walvisvaart een einde kwam.

Grote Kerk de Rijp

De laatgotische kerk werd gebouwd in de periode 1529 tot 1538. Het schip van de kerk was in 1529 gereed. Enkele jaren later werd de kerk uitgebreid met een dwarspand en een vijfzijdig gesloten koor. ij de dorpsbrand van 1654 ging de kerk grotendeels in vlammen op. De kerk werd daarna herbouwd. Als laatste onderdeel werd in 1661 de westtoren gebouwd. In de toren bevinden zich twee luiklokken, die zijn gegoten door klokkengieter Antoni Wilkes.

In de kerk bevinden zich gebrandschilderd ramen die door diverse steden werden geschonken na de brand en de herbouw van de kerk. Op één van de glazen - geschonken door Haarlem en gemaakt door Pieter Holsteyn - is de verovering van Damiate door de kruisridders afgebeeld. De preekstoel, gemaakt door Hendrick Bruno, dateert, evenals de dooptuin en de banken uit de tweede helft van de 17e eeuw. In de kerk bevinden zich ook een scheepsmodel uit 1696 en een Charitasbeeldje uit 1670. Het orgel is in 1854 gemaakt door de orgelbouwer C.G.F. Witte.

Naast de kerk staat een beeld gemaakt door Elly Baltus van de 17de-eeuwse zeeman Jan Janszoon Weltevree (in Korea Pak Yon genoemd) uit De Rijp. Hij werd in Korea gevangen werd genomen en het bracht tot adviseur van de keizer. Een kopie van dit beeld staat in Seoel (Zuid-Korea).